• 699277795
  • tclavera@gmail.com

Agroecologia

El cultiu agroecològic apareix amb l’objectiu de combatre l’agricultura industrialitzada. La seva finalitat és fomentar el desenvolupament rural utilitzant els coneixements de les persones que treballen en el terreny i tenen la capacitat de llaurar de manera eficient sense deixar de banda els avenços científics i la tecnologia actual.

Normalment són famílies o petites agrupacions les que practiquen aquest tipus d’agricultura i, d’aquesta manera, apareix el turisme agroecològic.

A la nostra masia disposem d’un hort ecològic i un galliner amb 60 gallines rústiques.