• 699277795
  • tclavera@gmail.com

Ariet

Aquí tampoc estem connectats a la xarxa d’aigua, així que estem obligats a utilitzar un ariet.

Un ariet és un sistema que permet pujar aigua a una altura superior sense fer servir energia elèctrica. Aprofita la força que produeix un corrent d’aigua quan es talla bruscament, provocant un interval a través del fenomen hidràulic sense necessitat de cap força d’energia externa.

· El nostre ariet

A 80 metres de desnivell de Can Feliu neix un torrent, el qual nosaltres en captem l’aigua. Després la conduïm per un tub a nivell, és a dir, que no puja ni baixa fins a la bomba, i un cop és a dins s’emmagatzema en un dipòsit de 1000 litres després d’una caiguda de 80 metres.

On cau l’aigua hi ha un pistó que s’obra i es tanca, i quan es tanca la vàlvula empeny l’aigua cap amunt amb molta força i a batzegades. Aquesta aigua puja 400 metres de distància i 80 de desnivell i, un cop arriba a dalt de tot, ho emmagatzema a 3 dipòsits de 5000 litres.

  • Aqui és on captem l'aigua.