• 699277795
  • tclavera@gmail.com

La casa

La casa es va construir l’any 1710, on funcionava com a masoveria de Mas Joan. No va ser fins l’any 1965 que es va habilitar, i durant els següents anys la masia es va anar deteriorant. Precisament per això, quan nosaltres la vam obtenir l’any 2010 la vam haver de reformar per tornar-la a rehabilitar. Hi van haver obres fins l’any 2015, i actualment la casa està a punt per a qualsevol activitat i estada.

  • La casa al 2010, abans de fer obres.