• 699277795
  • tclavera@gmail.com

Plaques solars

Procurem que Can Feliu sigui una casa totalment ecològica per tal d’ajudar el màxim possible el medi ambient.

A conseqüència d’això no utilitzem combustibles fòssils amb generadors i, ja que la casa està enmig del bosc sense cap connexió a xarxes elèctriques, utilitzem plaques solars.

A la masia disposem de 4 plaques solar fotovoltaiques que capten l’energia del sol i la converteixen en energia elèctrica. Després van a 6 bateries de 24 volts en total. Aquests volts van a parar a un convertidor que transforma l’energia continua en energia alterna, i passa de 24 a 220 V, amb un màxim de 3500 bats. Gràcies a això podem tenir llum, corrent i calefacció a tota la casa.